Vad kan vi göra?

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen och livsmiljön fungerar, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och utemiljöns funktion kan vi genom egna observation ta fram förslag på åtgärder, både på investeringar och förvaltningsrutiner eller på behov av samverkan med andra aktörer.

De senaste två åren har vi dessutom genomfört ett 40-tal uppdrag åt fastighetsägare där vi använt boendedialoger och tagit fram åtgärdsförslag utifrån de boendes synpunkter. Vår erfarenhet är att om de boende involveras i processen får man inte bara ett slutresultat som gör fler nöjda, utan framförallt att får ni som fastighetsägaren en möjlighet att stärka er relation med era hyresgäster. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många hyresgäster som möjligt och med bra representativitet.

Inom ramen för observation och analys har vi särskild kunskap om trygghet och brottsförebyggande åtgärder samt jämställdhet.

Exempel på tjänster:

• Förstudie med observation och analys

• Trivselvandringar

• Trygghetsbesiktningar

• Tillgänglighetsinventering

• Boendedialog

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

  

 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • Logo Orsa
 • mellerud
 • rattvik logga
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • Storfors Kommun
 • Barkehus
 • Botkyrkabyggen
 • Logo-Hedemorabostader
 • Skelleftea kommun
 • Peab
 • Logo-saterbo 1
 • tmr stockholm
 • 2d
 • Sundbyberg FB Halm
 • stockholm the
 • olofstromshus
 • balder-logo
 • fastpartner-1
 • emmaboda
 • Tierpsbyggen logotype
 • riksbyggen
 • nybo-logga
 • LesseboHus logoCMYK
 • hudiksvallsbostader logotype
 • loga-ragfast
 • FastiJarva cmyk3
 • 1c
 • Boverket-logo-250
 • SaeBO-logo
 • JarfallahusLogo352px
 • malmoe
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • havafast-logga
 • oporten logo retina
 • jarfalla logo
 • ncc logo
 • krokomsbostader
 • stockholmshemprod
 • 1d
 • HUGEloggo
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Telge
 • stangastaden logga
 • NCC logo
 • nynashamns
 • arvikafastighetsab
 • Locum bla
 • Lekebergs Bostader
 • hultsfred logo
 • hudd logo fyrf sve
 • SB logo cmyk