Vad kan vi göra?

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har i över tio års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att utveckla attraktivitet och trivsel i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från flertalet analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm. Förutom ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi de sociala och kulturella perspektiven för att utifrån hyresgästernas upplevelser och den kollektiva förmågan utveckla trygghet och tillit.

Exempel på tjänster:

• Trygghetsbesiktningar av allmänna utrymmen och/eller utemiljöer som resulterar i rekommendationer på både fysiska åtgärder och förvaltningsrutiner

• Utvärderingar av effekter av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön

• Trivsel- och trygghetsvandringar

• Projektledning och samordning i fastighetsägarföreningar

• Aktiviteter som syftar till ökad tillit mellan grannar eller mellan grannar och fastighetsägaren

• Analyser av den kollektiva förmågan i ett område och förslag på hur fastighetsägaren kan bidra till att stärka den

  

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

  

 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • HUGEloggo
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Skelleftea kommun
 • Logo-saterbo 1
 • Boverket-logo-250
 • stockholmshemprod
 • FastiJarva cmyk3
 • hudd logo fyrf sve
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • nynashamns
 • riksbyggen
 • fastpartner-1
 • Sundbyberg FB Halm
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Locum bla
 • SB logo cmyk
 • arvikafastighetsab
 • SaeBO-logo
 • olofstromshus
 • nybo-logga
 • Lekebergs Bostader
 • Logo-Hedemorabostader
 • 1c
 • 1d
 • ncc logo
 • emmaboda
 • krokomsbostader
 • rattvik logga
 • Logo Orsa
 • jarfalla logo
 • malmoe
 • Barkehus
 • mellerud
 • tmr stockholm
 • LesseboHus logoCMYK
 • havafast-logga
 • balder-logo
 • loga-ragfast
 • 2d
 • stangastaden logga
 • Storfors Kommun
 • stockholm the
 • JarfallahusLogo352px
 • Botkyrkabyggen
 • oporten logo retina
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • NCC logo
 • Peab
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • hultsfred logo
 • Telge
 • Tierpsbyggen logotype