Vad kan vi göra?

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Trygghet och brottsförebyggande insatser

Urban Utveckling har i över tio års tid arbetat nära fastighetsägare och kommunala aktörer för att utveckla attraktivitet och trivsel i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Vår erfarenhet kommer både från flertalet analysuppdrag och från det dagliga arbetet i fastighetsägarföreningar runt om i Stockholm. Förutom ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi de sociala och kulturella perspektiven för att utifrån de boendes upplevelser och den kollektiva förmågan utveckla trygghet och tillit.

Exempel på tjänster:

• Utvärderingar av effekter av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i byggd miljö och i arkitektrigningar baserade på CPTED-modellen

• Anordnar trivsel- och trygghetsvandringar tillsammans med polis, väktare och kommunala tjänstemän

• Projektledning och samordning i fastighetsägarföreningar

• Framtagning och analys av anmälningsstatistik med detaljerade beskrivningar av brottsutveckling under längre tidsperioder i utsatta områden

• Trygghetsmätningar i form av enkäter i utsatta områden

  

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

  

 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • nybo-logga
 • arvikafastighetsab
 • Sundbyberg FB Halm
 • Lekebergs Bostader
 • FastiJarva cmyk3
 • 2d
 • 1c
 • fastpartner-1
 • Storfors Kommun
 • mellerud
 • Boverket-logo-250
 • havafast-logga
 • hudiksvallsbostader logotype
 • ncc logo
 • oporten logo retina
 • nynashamns
 • olofstromshus
 • Tierpsbyggen logotype
 • tmr stockholm
 • balder-logo
 • Locum bla
 • rattvik logga
 • Logo-Hedemorabostader
 • emmaboda
 • Botkyrkabyggen
 • Stockholms stad logotyp svart
 • SaeBO-logo
 • stockholmshemprod
 • jarfalla logo
 • stockholm the
 • NCC logo
 • Skelleftea kommun
 • LesseboHus logoCMYK
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • SB logo cmyk
 • Peab
 • loga-ragfast
 • 1d
 • stangastaden logga
 • hudd logo fyrf sve
 • HUGEloggo
 • malmoe
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • JarfallahusLogo352px
 • Logo Orsa
 • krokomsbostader
 • riksbyggen
 • Barkehus
 • hultsfred logo
 • Telge
 • Logo-saterbo 1