Vad kan vi göra?

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Medborgar- och boendedialog 

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen påverkar livsmiljön, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Med vår gedigna erfarenhet om hur boendes engagemang kan fångas och användas kan vi tillsammans med våra övriga kunskaper ta fram förslag på åtgärder, både för den fysiska miljön och för sociala investeringar.

Vi använder oss av olika dialogmetoder med allt från uppsökande dialog och gåturer, till workshops och fokusgrupper. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många hyresgäster som möjligt och med hög representativitet från de målgrupper som man vill involvera. Vår erfarenhet är att om de boende involveras i områdesutvecklingen får man inte bara en ökad kundnöjdhet, men också positiva sidoeffekter såsom minskad skadegörelse, omflyttning och otrygghet.

När det gäller medborgardialog i kommunala planprocesser har vi utvecklat metoder för att hjälpa kommuner att samla in den lokala kunskap som finns, och fånga upp de tankar och idéer som kan underlätta arbetsprocessen för kommunen. Det handlar både om att stärka demokratin på lokal nivå och ta fram relevanta planeringsunderlag som baseras på invånarnas uppfattningar. Det finns stort värde i att genomföra en välplanerad dialog i ett tidigt skede av planprocessen, eftersom det leder till minskade överklaganden i senare skeden.

Exempel på tjänster:

 • Medborgardialog i kommunala planprocesser
 • Boendedialog vid upprustning av utemiljö eller inför omfattande renoveringar exempelvis stambyten
 • Dialog med barn och unga för att få barnens eget perspektiv i barnkonsekvensanalyser

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning?

  

 

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgar- och boendedialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Kartläggningar

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • Storfors Kommun
 • krokomsbostader
 • oporten logo retina
 • SB logo cmyk
 • Logo-saterbo 1
 • NCC logo
 • nybo-logga
 • Barkehus
 • Telge
 • balder-logo
 • nynashamns
 • 1d
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • hultsfred logo
 • jarfalla logo
 • LesseboHus logoCMYK
 • fastpartner-1
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Logo Orsa
 • Stockholms stad logotyp svart
 • malmoe
 • loga-ragfast
 • FastiJarva cmyk3
 • Skelleftea kommun
 • arvikafastighetsab
 • riksbyggen
 • havafast-logga
 • Peab
 • 1c
 • mellerud
 • Sundbyberg FB Halm
 • emmaboda
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • Locum bla
 • stockholmshemprod
 • Botkyrkabyggen
 • Logo-Hedemorabostader
 • ncc logo
 • hudd logo fyrf sve
 • Tierpsbyggen logotype
 • JarfallahusLogo352px
 • Boverket-logo-250
 • rattvik logga
 • SaeBO-logo
 • HUGEloggo
 • stockholm the
 • olofstromshus
 • stangastaden logga
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Lekebergs Bostader
 • 2d
 • tmr stockholm