Vad kan vi göra?

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Analyser och kartläggningar av segregation

Delegationen mot segregation menar på att segregation handlar om hur människor lever och förhåller sig till varandra. Segregation är med det sagt relationell. För att kunna arbeta mot segregationen krävs således en förståelse för hur den kommer till uttryck på en specifik plats, stadsdel, bostadsområde eller kommun. Utmaningarna och förutsättningarna kan variera stort mellan olika områden och platser. För att förstå hur segregationen i samhället ser ut, är det därför viktigt att skapa en god förståelse för de platsspecifika förutsättningarna. Såväl som möjligheterna.

Urban Utveckling har gedigen kunskap och lång erfarenhet av analyser och kartläggningar gällande utmaningar och möjligheter i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Vi vågar säga detta eftersom vi bland annat har genomfört över 100 uppdrag på plats i socioekonomiskt utsatta bostadsområden.

Kartläggningarna ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och skapar förutsättningar för en långsiktighet och hållbarhet i de kommande insatserna. En väl genomförd kartläggning skapar en god grund för att förstå segregationen lokalt, identifiera nyckelfaktorer för insatser och med ett långsiktigt förhållningssätt bryta segregationen. Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten blir långsiktigt hållbara och framgångsrika, såväl ekonomiskt som socialt.

 

Exempel på tjänster:

• Kartläggningar och nulägesanalyser av segregation

• Stöd vid organisatoriska utvecklingsprojekt

• Samverkansinsatser 

• Processtöd vid framtagande av metod och analys 

• Utvärderingar och effektmätningar av genomförda insatser

• Analys av handlingsplaner och utvecklingsprogram

• Sociala och kulturella konsekvensanalyser

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

BID-inspirerad samverkan

Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

Läs mer

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Läs mer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar

 

Läs mer

Trygghet & brott

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i bostadsområden.

Läs mer

Projektledning och processtöd

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet & äldres boende

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

 Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Analyser och kartläggning av segregation

 Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av kommuner, platser och stadsdelar.

Läs mer

 • Storfors Kommun
 • hudiksvallsbostader logotype
 • malmoe
 • stangastaden logga
 • nynashamns
 • stockholmshemprod
 • riksbyggen
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • nybo-logga
 • mellerud
 • hudd logo fyrf sve
 • ncc logo
 • NCC logo
 • LesseboHus logoCMYK
 • FastiJarva cmyk3
 • krokomsbostader
 • emmaboda
 • havafast-logga
 • 1d
 • Logo Orsa
 • SB logo cmyk
 • HUGEloggo
 • Lekebergs Bostader
 • 2d
 • Barkehus
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • Logo-saterbo 1
 • JarfallahusLogo352px
 • tmr stockholm
 • balder-logo
 • Botkyrkabyggen
 • 1c
 • stockholm the
 • jarfalla logo
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Boverket-logo-250
 • fastpartner-1
 • SaeBO-logo
 • Peab
 • olofstromshus
 • rattvik logga
 • Sundbyberg FB Halm
 • arvikafastighetsab
 • Locum bla
 • hultsfred logo
 • oporten logo retina
 • loga-ragfast
 • Tierpsbyggen logotype
 • Telge
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Logo-Hedemorabostader
 • Skelleftea kommun