Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Kommande föreläsningar

23-24 september 2020: Planhandläggardagarna i Stockholm. Urban Utveckling pratar om långsiktig planering för att skapa förutsättningar för social hållbarhet. Planhandläggardagarna anordnas av Teknologiskt Institut.
För anmälan och mer information klicka här. 

29 september 2020: Urban Utveckling håller en heldagsutbildning om metoder och tillvägagångssätt för att lyfta socialt utsatta bostadsområden.
För anmälan och mer information klicka här.   

Oktober 2020 - april 2021: Urban Utveckling medverkar under en åtta dagars lång utbildning om hur det sociala kapitalet kan höjas i ett bostadsområde som Sveriges Allmännytta anordnar. Utbildningsdatumen är: 13-14 oktober, 1-2 december, 10-11 februari 2021 och 21-22 april 2021.
För anmälan och mer information klicka här. 


Vi kan skräddarsy en föreläsning efter era behov, eller tala utifrån några av de ämnen som just nu är aktuella för oss:

Samverkan för ökad trygghet och trivsel

En ambitionshöjning för att öka trygghet och trivsel i ett område kräver oftast samverkan mellan olika parter. Urban Utveckling har varit delaktiga i utvecklingen och driften av fyra fastighetsägarföreningar i Stockholm. Föreningarna samlar majoriteten av fastighetsägarna i området och samverkar sedan med kommunens olika förvaltningar och polisen. Under föreläsningen går vi igenom hur man bygger upp en förening, hur man skapar långsiktiga förutsättningar och ger exempel på framgångsrika insatser som genomförts i de föreningar som vi verkar.

Utveckla området tillsammans med de boende – så skapar du en förtroendefull och givande dialog

Urban Utveckling har de senaste två åren genomfört ett 40-tal boendedialoger i samband med utemiljöupprustning i socioekonomiskt utsatta områden. Vår erfarenhet är att rätt genomförd, kan en dialog underlätta för fastighetsägare att hantera de olika intressen och åsikter som finns bland de boende samtidigt som förståelsen för varandra ökar. Boendedialog kan även vara ett framgångsrikt verktyg för att lösa utmaningar med sophantering, otillåten trafik i bostadsområdet eller oro inför om- och nybyggnation. Under föreläsningen berättar vi om de olika metoder vi använder för att samla en bred representation. Vi tar upp både framgångsfaktorer och felsteg och rustar er med bra verktyg för att själva utveckla området tillsammans med era hyresgäster.

Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö –en studie av tio förortscentrum i Stockholm

Med finansiering från Brottsförebyggande rådet har vi haft möjligheten att på eget initiativ genomföra ett flertal mer omfattande utvärderingar. Den senaste syftade till att utvärdera hur upplevd trygghet och brottsförebyggande åtgärder i förortscentrum kan kopplas till faktorer i den fysiska miljön. Under föreläsningen går vi igenom hur man kan förhålla sig till den diskrepans mellan brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder som anses uppstå när brottsprevention blir en fråga om social exkludering, medan trygghetsfrämjande är en fråga om social inkludering. Vi redovisar också de tio platsernas olika karaktärsdrag och de slutsatser vi kunnat dra i vår utvärdering.

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden - metoder och tillvägagångssätt

Vår heldagsutbildning handlar om hur du kan arbeta metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta bostadsområden. Du får lära dig hur du kartlägger ett områdes utmaningar och problem, väljer vad du ska fokusera på, olika konkreta metoder och tillvägagångssätt för att hantera utmaningarna genom delaktighet och dialog, arbeta med samverkan och brottsförebyggande åtgärder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i socialt utsatta bsotadsområden och har genomfört kartläggningar, dialoger och trygghetsåtgärder i stadsdelar över hela landet. Vi arbetar även löpande med frågorna i flera fastighetsägarföreningar. 

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

 • Peab
 • malmoe
 • oporten logo retina
 • riksbyggen
 • jarfalla logo
 • LesseboHus logoCMYK
 • hultsfred logo
 • emmaboda
 • SaeBO-logo
 • Logo Orsa
 • HUGEloggo
 • Storfors Kommun
 • 2d
 • ncc logo
 • Logo-Hedemorabostader
 • Barkehus
 • Sundbyberg FB Halm
 • 1c
 • mellerud
 • FastiJarva cmyk3
 • tmr stockholm
 • hudd logo fyrf sve
 • Locum bla
 • SB logo cmyk
 • arvikafastighetsab
 • nybo-logga
 • Skelleftea kommun
 • NCC logo
 • Lekebergs Bostader
 • nynashamns
 • stockholmshemprod
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Tierpsbyggen logotype
 • fastpartner-1
 • 1d
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Logo-saterbo 1
 • Telge
 • stangastaden logga
 • Botkyrkabyggen
 • JarfallahusLogo352px
 • krokomsbostader
 • olofstromshus
 • balder-logo
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • Boverket-logo-250
 • loga-ragfast
 • rattvik logga
 • havafast-logga
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • stockholm the