Vi gör analyser och ger förslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Kartläggningar

Urban Utveckling arbetar oftast på uppdrag av byggherrar, fastighetsägare eller kommuner och gör analyser, kartläggningar, utredningar och stöd i tidiga skeden av planprocesser eller byggprojekt. Det kan gälla både utveckling av bostadsområden och mötesplatser som lokala centrum.

I tidiga skeden av byggprojekt tar vi fram underlag kopplat till sociala och kulturella värden i området. Vi identifierar platsens själ och identitet vilket sedan kan ingå i beslutsunderlag inför t.ex. förvärv av fastigheter eller utveckling av den fysiska miljön i ett område. Vi hjälper också kommuner och byggherrar att identifiera lämpliga markanvisningar för bostäder.

I detaljplaneärenden genomför vi bland annat sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser för att kartlägga hur ett projekt kan komma att påverka ett område eller en plats ur dessa perspektiv. Vi bistår också med olika former av processtöd i planprocessen.

Vi tar fram gedigna planeringsunderlag som skapar förutsättningar för att projekten blir långsiktigt hållbara och framgångsrika, såväl ekonomiskt som socialt. Vi använder oss bland annat av egna observationer, statistiska underlag samt dialog med boende och andra intressenter.

Exempel på tjänster:

• Områdesanalyser, sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser i detaljplaneprocesser

• Sociala och kulturella analyser i samband med förvärv eller markanvisning

• Platsanalys i samband med utvecklingsprojekt eller platsmarknadsföring

• Analys av lokala centrum utifrån trygghetsaspekter samt förutsättningar för handel

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

 • Locum bla
 • krokomsbostader
 • NCC logo
 • Boverket-logo-250
 • Barkehus
 • 1c
 • Tierpsbyggen logotype
 • Sundbyberg FB Halm
 • tmr stockholm
 • arvikafastighetsab
 • Logo Orsa
 • SB logo cmyk
 • loga-ragfast
 • fastpartner-1
 • ncc logo
 • Storfors Kommun
 • emmaboda
 • SaeBO-logo
 • 1d
 • HUGEloggo
 • Skelleftea kommun
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • malmoe
 • 2d
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Botkyrkabyggen
 • havafast-logga
 • Logo-Hedemorabostader
 • hudd logo fyrf sve
 • nybo-logga
 • rattvik logga
 • Logo-saterbo 1
 • jarfalla logo
 • stockholmshemprod
 • stockholm the
 • hultsfred logo
 • riksbyggen
 • balder-logo
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • stangastaden logga
 • oporten logo retina
 • Stockholms stad logotyp svart
 • Peab
 • JarfallahusLogo352px
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • mellerud
 • Telge
 • Lekebergs Bostader
 • olofstromshus
 • nynashamns
 • FastiJarva cmyk3
 • LesseboHus logoCMYK