• Områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta områden

  Områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta områden

 • Strukturerat bostadsnära brottsförebyggande arbete

  Strukturerat bostadsnära brottsförebyggande arbete

  Läs mer

 • BID-inspirerad samverkan mellan fastighetsägare

  BID-inspirerad samverkan mellan fastighetsägare

  Läs mer

 • Tillgänglighet i flerbostadshus och äldres boende

  Tillgänglighet i flerbostadshus och äldres boende

  Läs mer

 • Boendedialoger i socioekonomiskt utsatta områden

  Boendedialoger i socioekonomiskt utsatta områden

  Läs mer

Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering. Det handlar om att främja en stadsmiljö där alla invånare har likvärdiga förutsättningar att erhålla en bostad i en trygg och tillgänglig boendemiljö som möjliggör möten mellan människor. Det handlar likväl om att främja en social miljö som skapar likvärdiga förutsättningar för delaktighet och inflytande.

Vi har en lång erfarenhetsbaserad expertis om möjligheter och förutsättningar att arbeta med områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Vi har i över tio år haft uppdrag i dessa områden för uppdragsgivare som på olika sätt vill bidra till ökad trivsel och attraktivitet. Genom att vi också kontinuerligt engageras i driften av fastighetsägarföreningar så har vi en unik insyn i fastighetsägares vardagliga utmaningar och framgångsfaktorer för att nå långsiktiga effekter av sitt arbete.

Vi ansöker regelbundet om medel från Brottsförebyggande rådet för att genomföra utvärderingar av brottsförebyggande åtgärder i fysisk miljö. På så sätt utvecklar vi vår kunskap och kan sedan bidra till implementering av evidensbaserade åtgärder.

Vi använder olika metoder för att ta reda på hur ett område fungerar idag, vad som saknas och hur det därmed kan utvecklas. Urban Utveckling kännetecknas av att vi arbetar ”från marken och uppåt” vilket innebär att vi baserar våra rekommendationer på fältarbete, observationer och platsanalyser. Vi arbetar gärna tillsammans de boende då vår erfarenhet är att en hållbar utveckling av ett område underlättas av en tillit mellan grannar och mellan de boende och deras fastighetsägare.

När vi genomför våra uppdrag är vi särskilt uppmärksammade på de resurser som finns tillgängliga. Vi vill bidra till genomförbara insatser och utgår därmed från vår uppdragsgivares ramar och ambitioner.

Vår expertis:

• Områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta områden

• BIDs-inspirerad samverkan mellan fastighetsägare

• Boendedialoger i socioekonomisk utsatta områden 

• Strukturerat bostadsnära brottsförebyggande arbete

• Tillgänglighet i flerbostadshus och äldres boende

 • Roland Fållby, vd Orsabostäder

  "Jag har samarbetat med Urban Utveckling både när jag arbetade på HUGE och i min nuvarande roll som VD på Orsabostäder. Jag är supernöjd med samarbetet vid båda tillfällen. Urban Utveckling var tydliga redan i planeringsstadiet vad den förväntade leveransen skulle bli av projektet.Vi hade en bra dialog och bemötandet var bra redan från start. Urban Utveckling har varit tydliga i uppdragen och förväntningarna levdes upp rakt igenom. Projekten genomfördes helt enligt plan och jag fick verkligen de resultat jag behövde."

 • Håkan Bergström, vd Lessebohus

  "Dialogprojektet inspirerade oss till att jobba med delaktighet, integrations- och demokratifrågor även i andra sammanhang. Frågor vi tar på allvar. Vi fick fundera kring vem man lyssnar på och hur vi engagerar grupper som inte brukar höras så mycket. Det finns ett helt annat samtal mellan oss och de boende nu, de litar på oss och vi kan prata om svåra saker. Det var dessutom skojigt! Jag är jättenöjd med hela processen och skulle lätt rekommendera Urban Utveckling till andra.”

 • Madeleine Nobs, Affärsutvecklare hållbara affärer, NCC Building

  "Vi valde att arbeta med Urban Utveckling därför att social hållbarhet är en sådan viktig fråga. När man ska ta in konsulter gäller det att fatta strategisk försvarbara beslut kring vad man ska satsa på, att det är rätt personer och kompetens är avgörande. Urban Utveckling var professionella och smidiga att arbeta med och social hållbarhet är strategiskt riktigt."

 • Nicke Wainebro, VD Hultsfreds Bostäder

  "Genomförandet av uppdraget var mycket bra. Man fick ett väldigt bra innehåll i rapport och åtgärdsförslaget. Det var ett jättebra stöd för oss i vårt fortsatta arbete."

   

 • Ylva Sandström, SABO

  "Urban Utveckling har ett arbetssätt som är öppet och lyhört. Det finns ett genuint intresse att vilja vara med och förbättra. Det är verkligen en angenäm bekantskap, och jag kan rekommendera andra att samarbeta med dem."

   

 • Carina Ledenstam, Förvaltare Stockholmshem

  "I och med områdesanalysen av Rinkeby fick vi svar på de frågeställningar vi hade och ett underlag vi behövde för att driva fram renoveringen av bostadsgårdarna. Det handlade mycket om trygghetsåtgärder och hur platser upplevs kvällstid. Resultatet blev enligt mina förväntningar och det jag uppskattar med Urban Utveckling är det trevliga bemötandet, den kontinuerliga återkopplingen och att man levererar det man lovat på utsatt tid. Urban Utveckling bra på att lyssna in beställningen och förstå vad som efterfrågas. Det finns en lyhördhet och förståelse som jag uppskattar. Jag skulle absolut rekommendera andra att anlita Urban Utveckling. "

   

 • Bo Majling, Programchef fritid och kultur, Järfälla kommun

  "Bra med Urban Utveckling är att man träffar samma personer, att det inte är så många inblandade, vilket skapar bra relationer. Det är lätt att föra en bra dialog på ett informellt sätt. Urban Utveckling känns seriösa och dedikerade.

   

 • Ann Söderström, VD Nykvarnsbostäder

  "Vi upplever att Urban Utveckling genom sin rapport bidragit till att bolaget kommer att kunna utföra åtgärder med stor betydelse för våra kunder samt utgöra ett komplement till bolagets underhållsplanering."