Kontakta oss

Det går alltid bra att kontakta VD Vilhelm Meyer på vilhelm.meyer@urbanutveckling.se eller 08 - 35 43 45. Kontaktuppgifter till övriga medarbetare finns nedan.

Konsult Social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning.

070 - 721 35 97

gustav.franchell@urbanutveckling.se

Medarbetare

Anna Molin

Anna Molin

Konsult Social hållbarhet / Projektledare

Samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Projektledning inom större projekt.

anna.molin@urbanutveckling.se

070-633 15 39

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult Social hållbarhet

Geograf med fokus på tillgänglighet, trygghet och platsutveckling.

073 - 917 13 60

daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Ebba Sidh

Ebba Sidh

Konsult social hållbarhet

ebba.sidh@urbanutveckling.se

 

Emelie Eriksson

Emelie Eriksson

Konsult Social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet.

079-079 00 12

emelie.eriksson@urbanutveckling.se

 

Gustav Franchell

Gustav Franchell

Konsult Social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning.

070 - 721 35 97

gustav.franchell@urbanutveckling.se

Helena Kihlanki

Helena Kihlanki

Konsult Social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning med information och kommunikation.

070 - 608 50 25

helena.kihlanki@urbanutveckling.se

Jonathan Sjösvärd

Jonathan Sjösvärd

Projektledare för Skärholmens fastighetsägare

070-456 98 07

jonathan.sjosvard@urbanutveckling.se

 

Jonna Malmback

Jonna Malmback

Konsult Social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Löpande projektledare i Hässelby-Vällingby fastighetsägare.

073 - 922 58 23

jonna.malmback@urbanutveckling.se

Linnea Eklöf

Linnea Eklöf

Projektledare på Fastighetsägare i Järva

 

 

 

Oliver Berger

Oliver Berger

Utvecklingschef

Statsvetare och samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, samverkan och trygghet. Löpande projektledare i Skärholmens fastighetsägare.

073 - 068 93 61

oliver.berger@urbanutveckling.se

Tobias Karström

Tobias Karström

Projektledare/Brottsförebyggare

Samhällsplanerare med fokus på trygghet och fysisk brottsprevention.

073 - 693 89 45

tobias.karstrom@urbanutveckling.se

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer