Kontakta oss

Det går alltid bra att kontakta VD Vilhelm Meyer på vilhelm.meyer@urbanutveckling.se eller 08 - 35 43 45. Kontaktuppgifter till övriga medarbetare finns nedan.

Medarbetare

Anna Degerfeldt

Anna Degerfeldt

Socialantropolog / Projektledare

Anna Degerfeldt har läst en master i socialantropologi vid Stockholms Universitet och University of Vienna och har goda kunskaper i etnografisk metod, intervjuteknik och intersektionell teori. Anna arbetar löpande med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor på uppdrag av Fastighetsägare i Järva. Anna har dessutom arbetat med delaktighet och boendedialoger i ett stort antal förstudier och dialogprocesser åt både kommuner och fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden över hela Sverige.

070 - 226 11 70

anna.degerfeldt@urbanutveckling.se

Anna Molin

Anna Molin

Konsult Social hållbarhet / Projektledare

Samhällslpanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Projektledning inom större projekt.

Anna är föräldraledig för tillfället.

anna.molin@urbanutveckling.se

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Konsult Social hållbarhet

Geograf med fokus på tillgänglighet, trygghet och platsutveckling.

073 - 917 13 60

daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Fredrik Häfker

Fredrik Häfker

Affärsutvecklare

076 – 320 53 33

fredrik.hafker@urbanutveckling.se

Goncagül Maasoglu

Goncagül Maasoglu

Samhällsplanerare

Goncagül studerar ingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad vid KTH och arbetar på Urban Utveckling parallellt med sina studier. Hon besitter kunskaper inom CPTED och Situationell brottsprevention. Hon har skrivit sitt kandidatarbete om hur den fysiska miljön kan verka brottsförebyggande. Goncagül arbetar främst med utredningar kopplade till brottsförebyggande arbete. 

gonca.maasoglu@urbanutveckling.se

Gustav Franchell

Gustav Franchell

Konsult Social hållbarhet

Samhällsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning

070 - 721 35 97

gustav.franchell@urbanutveckling.se

Helena Kihlanki

Helena Kihlanki

Konsult Social hållbarhet

Stadsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet. Arbetar löpande inom fastighetsförvaltning med information och kommunikation.

070 - 608 50 25

helena.kihlanki@urbanutveckling.se

Julia Tommosgård

Julia Tommosgård

Konsult Social hållbarhet

Stadsplanerare med fokus på platsutveckling, dialog och delaktighet.

079-079 00 12

julia.tommosgard@urbanutveckling.se

Linnea Eklöf

Linnea Eklöf

Projektledare på Fastighetsägare i Järva

070 - 494 40 28

linnea.eklof@urbanutveckling.se

Oliver Berger

Oliver Berger

Projektledare/BID-samordnare

Statsvetare med fokus på platsutveckling, samverkan och trygghet. Löpande projektledare i Skärholmens fastighetsägare och Hässelby-Vällingby fastighetsägare.

073 - 068 93 61

oliver.berger@urbanutveckling.se

Tobias Karström

Tobias Karström

Projektledare/Brottsförebyggare

Samhällsplanerare med fokus på trygghet och fysisk brottsprevention Löpande projektledare i Rågsveds fastighetsägare.

073 - 693 89 45

tobias.karstrom@urbanutveckling.se

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer