Ny logotype

Urban Utveckling byter logotype från den gamla UUS-loggan till en ny logotype som bättre ska förklara vad företaget gör och visa på den utveckling som sker.

Tillgänglighetsinventering i Arvika kommun

Med start vecka 8 kommer Urban Utveckling att utföra en tillgänglighetsinventering av Arvika Fastighets flerbostadsbestånd. Under hösten 2014 inventerades den utvändiga miljön i anslutning till flerbostadhus i Arvika tätort och nu kompletteras det med en invändig tillgänglighetsinventering. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

För mer information kontakta daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Staffan Carenholm tillträder som ny styrelseordförande i Urban Utveckling

Staffan Carenholm har i många år varit förbundsdirektör i tidigare ArkitektFörbundet och nuvarande Sveriges Arkitekter. Han kan samhällsbyggnadssektorn väl och bedriver i dag egen verksamhet främst avseende affärsrådgivning, marknadsfrågor och upphandling.

-Urban Utveckling är ett kunskapsföretag med nischkunskap om hur människor interagerar med sin miljö, fungerar, trivs och utvecklas, känner sig trygga, tar ansvar för och vårdar den miljö där man bor och verkar. Det är kunskaper som i framtiden kommer att få allt större betydelse för beslut om investeringar i byggnader och i den fysiska miljö, säger Staffan Carenholm. 

-Kommuner, bostadsföretag, fastighetsägarföreningar, centrumägare och byggbolag är några av de aktörer som nu vänder sig till Urban Utveckling för att få hjälp med utredningar, analyser och inventeringar. Det blir spännande att följa Urban Utveckling de kommande åren, tillägger han. 
Läs också Staffans krönika här.

Vilhelm Meyer