Urban Utveckling i Uddevalla

Vi är glada att bli anlitade av Uddevallahem för att bistå dem med att utveckla de norra stadsdelarnas utemiljöer. Urban Utveckling kommer att genomföra både trygghetsvandringar, inventeringar och boendedialoger under våren 2020. Målsättningen är att skapa trygga och attraktiva boendemiljöer genom en lokalt förankrad process som stärker relationen med hyresgästerna.

Barnkonventionen har sedan årsskiftet blivit svensk lag

Barnkonventionen har sedan årsskiftet blivit svensk lag och det blir än mer aktuellt att involvera barn och unga i beslut rörande de miljöer där de vistas. 

Urban Utveckling har stor erfarenhet av att föra dialog med barn med hjälp av flera olika metoder. Dialogerna har primärt handlat om barnens lekmiljöer som bostadsgården, närliggande lekplats och skol- och förskolegården. Vi har gedigen kunskap om hur dessa platser kan utvecklas för att de ska bli stimulerande, funktionella och trygga för barn och unga i olika åldrar.

Vi har för tillfället ett spännande projekt under uppstart som omfattar dialog med elever rörande skol- och förskolegårdar i Sjöbo. Underlaget ska ligga till grund för kommande upprustningar av gårdarna som Sjöbohem planerar att utföra. För mer info kontakta Daniel Nilsson.

 

EU-projekt som fokuserat på skalbarheten i goda exempel från Europa närmar sig slutkonferens i Bryssel!

För ett år sedan var Urban Utveckling på plats i Wien för att presentera vårt arbete med dialoger och utemiljöprojekt på konferensen Inherit Your Future Forum. Arbetet i Husby tillsammans med Hembla, boende och Folkhälsomyndigheten lyftes upp som exempel på en ”triple win,” dvs. projekt som är miljömässigt hållbara, bidrar till ökad hälsa och ökad jämlikhet. Arbetet uppmärksammades även i Samhällsbyggaren.

Den 10 december är det dags för slutkonferens i Bryssel där resultat och lärdomar av det fleråriga projektet kommer att presenteras och diskuteras. I november publicerades tre rekommendationer och verktyg för att skapa triple-win policys för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Europa.

INHERIT är ett internationellt EU-program som pågår till 2020. Läs mer här!

Områdesutveckling genom fastighetsägarsamverkan och BIDs

”Ett tryggt bostadsområde” är numera den viktigaste faktorn vid bostadsköp i Malmö, Göteborg och Stockholm enligt en ny Sifo-undersökning. Vår medarbetare Anna Degerfeldt, socialantropolog och projektledare i bland annat Fastighetsägare i Järva, skriver i senaste numret av Samhällsbyggaren om hur du som fastighetsägare kan skapa bättre förutsättningar för positiv områdesutveckling och ett attraktivare och tryggare bostadsområde genom BIDs och samverkan.

Artikeln var med i Samhällsbyggaren nr 2 2019

Läs artikeln i sin helhet här