Urban Utveckling deltar och modererar i konferenser inom social hållbarhet

Johan Wahlgren kommer i april att moderera i konferensen "Social hållbarhet i planeringen" som anordnas av Teknologisk institut. "Social hållbarhet är nästa steg i hållbarhetsarbetet. Kom och fördjupa dig i begreppet och diskutera hur det kan användas i planeringen. Vilka metoder finns att tillämpa? Hur kan du mäta sociala effekter? Och hur planerar du för ett mer inkluderande samhälle? Ta reda på det under dessa två utvecklande dagar!" Konferensen är den 25-26 april och programmet i sin helhet hittar du här!

Urban Utveckling hjälper Balder i Vårby Gård

Urban Utveckling hjälper Balder AB med strategisk personalresursanalys för utveckling av beståndet i Vårby Gård. I arbetet ingår en sammanställning och analys av Thomas Oredssons arbete med att stärka området. Syftet är att utröna vilken typ av resurs Vårby Gård behöver för att bibehålla den goda utveckling som Thomas drivit.

Inspirationskväll i Olofström

Urban Utveckling deltar på en inspirationskväll i Olofström nu på torsdag den 28 januari där vi bland annat kommer att berätta om den inventering av tillgänglighet som vi gjorde för Olofströmshus under förra året. Allmänheten är inbjudna till denna inspirationskväll som är en del i Olofströmshus koncept Trygghet och Tillgänglighet. För mer info kontakta Daniel Nilsson.

Inbjudan inspirationskväll Thomas Fogdö 2016-01-28

Urban Utveckling planerar jämställd skolgård i Linköping

Urban Utveckling har tagit initiativ till projektet Jämställd skolgård i Skäggetorp som är ett av fyra projekt i den här vändan som fått stöd av boverket för att utveckla jämställda offentliga miljöer. Projektet går ut på att tillsammans med eleverna planera och designa en mer kreativ, stimulerande och jämställd utemiljö. Fokus ligger på dialog, utbildning, mötesplatser, pop-up-design och integration. Projektet är tänkt att i så stor utsträckning som möjligt integreras i läroplanen. I arbetsgruppen ingår förutom elever och lärare från Skäggetorpskolan, geografer och samhällsplanerare från Urban Utveckling, samt landskapsarkitekter från Urbio. För mer info kontakta Johan Wahlgren.

Områdesbeskrivningar, FastPartner

På uppdrag av FastPartner har Urban Utveckling arbetat fram områdesbeskrivningar för företagsområdena Frösunda i Solna, och Lunda i västra Stockholm. För mer info kontakta Johan Wahlgren.