’Jämställd skolgård’ i Skäggetorp

Urban Utveckling och URBIO håller nu på att avsluta det Boverket-finaniserade projektet ‘Jämställd skolgård’, där vi i dialog med eleverna på Skäggetorpskolan i Linköping både undersökt och utvecklat en skolgård för alla - oavsett kön. Läs mer om projektet i Corren!

 IMG 5153Skggetorpsskolan

Konferens; Framtidens boende för äldre 2016

Daniel Nilsson kommer den 28 november att föreläsa på konferensen Framtidens boende för äldre. Daniel kommer bland annat att föreläsa om; hur kan du som planerar äldres boenden bidra till utvecklingen av en integrerad och tillgänglig stad? Hur identifierar du vad som behöver göras i ditt lokalsamhälle? Att förbättra lokalsamhället så att de äldre kan bo kvar och leva integrerat med det övriga samhället. Programmet i sin helhet hittar du här! För mer info kontakta Daniel Nilsson

Tillgänglighetsprojekt för Bärkehus AB

Urban Utveckling kommer under året genomföra ett projekt med fokus på ökad tillgänglighet och trygghet i Bärkehus bostadsområden. Projektet kommer dels syfta till att utveckla medvetenheten kring att arbeta med dessa frågor bland den egna personalen, och dels att ta fram en strategi för hur Bärkehus kan strategiskt planera för standardhöjande tillgänglighetsåtgärder i beståndet. För mer info kontakta Daniel Nilsson

Attraktiva skolgårdar

Den 24 maj kommer Johan Wahlgren att föreläsa på konferensen "Attraktiva skolgårdar" på Teknologisk institut. Johan kommer att berätta om vårt projekt på Skäggetorpsskolan om bland annat hur eleverna involveras i projektet, utmaningar med delaktighet och hur en jämställd skolgård bör planeras tillsammans med eleverna. Läs programmet i sin helhet här!

 Attraktiva20skolgc3a5rdar utskriftsfil dragen