Kurs - Att lyfta socialt utsatta områden den 19 mars

Urban Utveckling är ännu en gång stolta kursledare för Aktuell Hållbarhet Utbildnings och Fastighetsnytts kurs – Att lyfta socialt utsatta områden den 19 mars. Kursledare är Oliver Berger och Anna Degerfeldt och heldagskursen bygger på Urban Utvecklings erfarenheter från 100-tals uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i hela Sverige. I samarbete berättar också Ulf Malm om brottsförebyggande förvaltning. Du kan läsa mer och fortfarande anmäla dig genom länken här!

Marknadsföring_event_aktuell_hållbarhet.jpg

Inventering av enkelt avhjälpta hinder i Hedemora

Urban Utveckling har denna månad varit på plats i Hedemora kommun och genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder, på uppdrag av Hedemora kommunfastigheter. Uppdraget innebär att tillgängligheten för personer med nedsatt funktionsförmåga har kartlagts i offentliga verksamhetslokaler såsom skolor, bibliotek och idrottsanläggningar. Inventeringen ger Hedemora kommun ett kvitto på hur tillgängliga lokalerna är i nuläget, och ger dem även en åtgärdsplan som de kan använda för att strategiskt öka dess tillgänglighet. Vi på Urban Utveckling tyckte det var extra kul att besöka Fyrklöverskolan, där man valt att göra rätt från början. Skolan är ett bra exempel på hur man kan utforma utbildningsmiljöer som är anpassade för elever med nedsatt funktionsförmåga – se globala målen, delmål 4.A. Läs mer om hur vi arbetar med inventeringar och analyser av tillgänglighet på vår webbplats. För mer info kontakta vår medarbetare Daniel Nilsson.

 

Kan akustisk design och musik förebygga brottslighet och öka trygghet?

Urban Utveckling har under 2018-19 genomfört en utvärdering av den brottsförebyggande och trygghetsfrämjande effekten av akustisk design på semi-offentliga och privata platser. Utvärderingen omfattade såväl musikinstallationer i parkeringsgarage som så kallade mosquito buzzers vid förskolegårdar och studerade genomförda exempel i bland annat Stockholm, Karlstad och Malmö. Vi kunde se att särskilt användandet av mosquito buzzers i flera fall hade en minskande effekt på förekomsten av skadegörelse. På grund av att larmen ofta satts upp i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder är det dock svårt att se ett direkt samband mellan att en ljudinstallation har uppförts och minskad brottsfrekvens. Rapporten i sin helhet finns att läsa här!

Ny lek- och mötesplats för alla åldrar i Fredriksberg, Västerås

I måndags påbörjades upprustningen av det lekplatsstråk som ska utvecklas till en lekfull mötesplats för alla åldrar. Längs stråket kommer man ha möjlighet att träna, leka, spela boule, grilla och odla eller bara slå sig ner och njuta av den nya utemiljön med nya blommor och planteringar. En central mötesplats för hyresgäster och besökande blir den nya pergolan som tillåter många stora familjer och grupper att äta och umgås tillsammans. Så roligt att Urban Utveckling får projektleda detta på uppdrag av Bostads AB  Mimer. 

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Social och ekologisk harmoni på Ekerydsplan

Ekerydsplan är Olofströmshus AB största bostadsområde där ett fokus från bostadsbolaget sedan flera år tillbaka varit på att främja social och ekologisk hållbarhet genom sitt koncept Eco Living. Bland annat har det inneburit att en allmänning i anslutning till bostadsområdet togs i bruk som en mötesplats för invånarna där de kan umgås, hyra odlingslotter, kela med getter och grisar mm. Med detta som utgångspunkt bestämde sig Olofströmshus AB 2017 för att ta ett övergripande omtag om hela den yttre miljön på Ekerydsplan med ett särskilt fokus på den centrala stadsdelsparken. Syftet var såväl att skapa nya som att renovera befintliga mötespunkter i området så att de motsvarade invånarnas nuvarande förutsättningar och behov. Olofströmshus AB drog stor nytta av deras tidigare uppbyggda samverkansnätverk med olika lokala aktörer för att fånga upp invånarnas synpunkter och önskemål. I arbetet med att ta fram en plan för hur utemiljön skulle utformas anlitades Urban Utveckling för att säkerställa att de ursprungliga målsättningarna upprätthölls under hela projektets gång. Vi tycker det har varit ett roligt och spännande projekt att få vara en del av och tackar Olofströmshus AB för ett gott samarbete som präglats av ett stort engagemang!