• Hem
  • Aktuellt
  • Vi välkomnar vår nya kollega Jonna Malmback till Urban Utveckling!

Vi välkomnar vår nya kollega Jonna Malmback till Urban Utveckling!

"Under våren gjorde jag min praktik på Urban Utveckling som min sista termin på Samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala Universitet. Jag trivdes så bra, både med arbetet och med kollegorna, så när jag fick chansen att fortsätta på företaget var det ett enkelt val att tacka ja.

Jag har alltid intresserat mig för förhållandet mellan människor och samhället, och framförallt den sociala hållbarheten i områden med en större utsatthet. Detta var anledningen till att jag sökte mig till företaget. Under min praktiktid fick jag en stor insikt i arbetet, och tyckte det var en så intressant och lärorikt. Det ska därför bli jättekul att få lov att fortsätta fördjupa mig inom dessa områden, och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta med det spännande arbetet på Urban Utveckling."