• Hem
  • Aktuellt
  • Vi välkomnar två praktikanter till Urban Utveckling i höst!

Vi välkomnar två praktikanter till Urban Utveckling i höst!

Ebba Sidh

- Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Urban Utveckling har jag stött på tidigare när jag skrivit uppsats och rapporter som fokuserat mycket på integration och socialt hållbar samhällsplanering, det kändes som en spännande arbetsplats utifrån vad jag kunde läsa om deras projekt. Jag tycker att det är en viktig del i samhällsplaneringen att inte fastna i att planera för normen. Även att Urban Utveckling jobbar mycket i fält, med ett nerifrån och upp-perspektiv vilket jag tycker är väldigt kul och viktigt!

- Vad har varit mest lärorikt så här långt?

Det har framförallt varit att prova på så många olika saker och arbeta i flera olika projekt samtidigt, mycket kunskap på en gång. Det är också väldigt läro-rikt att ta del av andra ämnen inom social hållbarhet som trygghet och brotts-förebyggande arbeten, eftersom jag tidigare mest fokuserat på jämställd plane-ring och integration. Och även vikten av kaffepaus!

Jonathan Sjösvärd

- Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Det var framförallt Urban Utvecklings fokusområden som intresserade mig. Arbetet med trygghetsskapande aspekter och fokus på samverkan mellan bo-ende och fastighetsägare var något jag ville lära mig mer om. Jag gillar idén med att vara mycket i fält och att förstå en plats, inte bara genom vad man kan läsa sig till utan genom observationer och möten med de som bor och verkar på platsen.

- Vad har varit mest lärorikt så här långt?

Det har varit en ovärderlig erfarenhet att få så mycket ansvar över projekt och att redan första veckan få vara med på fältarbeten, möten och spontaninter-vjuer gör att man utvecklas snabbt här. Veckomötena och att man arbetar tätt med kollegorna har gjort att man får inblick i allas projekt och en god bild av hur verksamheten fungerar. På den korta tid jag varit här har jag hunnit lära mig så mycket om samverkan, trygghetsarbete och områdesutveckling.