Utvärdering av lagliga graffitiväggar

DSC00426

Urban Utveckling genomför med stöd från Brottsförebyggande rådet en utvärdering av lagliga graffitiväggar. Kunskapen om hur lagliga graffitiväggar inverkar på frekvensen olaglig graffiti eller klotter är mycket begränsad. Mycket lite forskning på detta område har utförts och slutsatser som visar på lagliga graffitiväggars inverkan på brott är mycket vaga. Läs mer på BRÅs hemsida eller en artikel i Upsala nya tidning

För mer information kontakta Johan Wahlgren Projektledare på Urban Utveckling 073 - 693 89 45 eller Solveig Hollari  Utredare på BRÅ 08-527 58 400