• Hem
  • Aktuellt
  • Urban Utveckling vinner upphandling tillsammans med Evidens om analys av planprogram i Araby för Växjö kommun!

Urban Utveckling vinner upphandling tillsammans med Evidens om analys av planprogram i Araby för Växjö kommun!

Tillsammans med Evidensgruppen vann vi i september en upphandling om att analysera Växjö kommun planprogram för stadsdelen Araby.

Planprogrammet togs fram för drygt 10 år sedan med ambitionen att utgöra en långsiktig strategi och viljeriktning för den fysiska miljön i området. Planprogrammets inriktning syftade till att bryta funktions- och trafiksepareringen i området, utveckla attraktiva mötesplatser, förtäta och möjliggöra en lokal boendekarriär, få en större variation avseende gestaltning och upplåtelseformer samt öppna upp området genom fler och tydligare entréer till stadsdelen.

Vår utredning syftar till att undersöka hur kommunens planprogram och strategi för utveckling av den fysiska miljön har aktualiserats, i vilken grad som strategierna har implementerats, samt hur kommuner bör arbeta med förändringar i den fysiska miljön i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Urban Utveckling genomför en policyanalys, forskningsöversikt och en intervjustudie.