• Hem
  • Aktuellt
  • Urban Utveckling utvärderar Grannstödsbil i Järfälla kommun

Urban Utveckling utvärderar Grannstödsbil i Järfälla kommun

På uppdrag av Järfälla kommun genomför Urban Utveckling en utvärdering av grannsamverkansprojektet Grannstödsbilen i Järfälla kommun. Utvärderingen kommer fortgå under främst vår och sommar 2015.

För mer information kontakta vilhelm.meyer@urbanutveckling.se