• Hem
  • Aktuellt
  • Urban Utveckling utreder förutsättningar för social bro mellan Rinkeby och Ursvik.

Urban Utveckling utreder förutsättningar för social bro mellan Rinkeby och Ursvik.

I samband med uppförandet av bro för gång-, cykel- och kollektivtrafik över Ulvsundavägen utreds sociala förutsättningar för sammanlänkning av stadsdelarna. Föreningsliv, näringsliv och kommunal verksamhet som kan främja möten och interaktion över kommungränsen kartläggs och analyseras. Uppdragsgivare: Sundbybergs stad