• Hem
  • Aktuellt
  • Urban Utveckling utreder behovet av och förutsättningar för ökad småhusbebyggelse

Urban Utveckling utreder behovet av och förutsättningar för ökad småhusbebyggelse

Urban Utveckling genomför på uppdrag av Boverket en utredning om förutsättningar för och behovet av ökad småhusbebyggelse i storstadsregionerna. 

Uppdraget lämnades till Boverket under sommaren 2014 och motiverades med den urbaniseringstrend som råder i Sverige med bostadsbrist som följd. För att tillgodose det stora behov av bostäder som uppkommer när befolkning och arbetstillfällen centraliseras ligger fokus alltjämt på ett ökat byggande av flerbostadshus, dock finns det flera undersökningar som har visat att många av oss fortfarande lever med drömmen om ett eget småhus. 

- De är väldigt roligt att vi fått möjligheten att genomföra detta uppdrag som när det kom drabbades av en del kritik. Vi hoppas att vårt perspektiv på utredningen ska kunna bredda debatten och möjliggöra för mer kreativa tankar kring småhusbebyggelsens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av storstadsregionerna, säger Lillemor Hult, projektledare för uppdraget. 

Uppdraget är en del av den slutrapportering av Boverkets regeringsuppdrag som skall lämnas till regeringen senast den 29 maj. 

För mer information kontakta johan.wahlgren@urbanutveckling.se