• Hem
  • Aktuellt
  • Urban Utveckling planerar jämställd skolgård i Linköping

Urban Utveckling planerar jämställd skolgård i Linköping

Urban Utveckling har tagit initiativ till projektet Jämställd skolgård i Skäggetorp som är ett av fyra projekt i den här vändan som fått stöd av boverket för att utveckla jämställda offentliga miljöer. Projektet går ut på att tillsammans med eleverna planera och designa en mer kreativ, stimulerande och jämställd utemiljö. Fokus ligger på dialog, utbildning, mötesplatser, pop-up-design och integration. Projektet är tänkt att i så stor utsträckning som möjligt integreras i läroplanen. I arbetsgruppen ingår förutom elever och lärare från Skäggetorpskolan, geografer och samhällsplanerare från Urban Utveckling, samt landskapsarkitekter från Urbio. För mer info kontakta Johan Wahlgren.