Urban Utveckling i Uddevalla

Vi är glada att bli anlitade av Uddevallahem för att bistå dem med att utveckla de norra stadsdelarnas utemiljöer. Urban Utveckling kommer att genomföra både trygghetsvandringar, inventeringar och boendedialoger under våren 2020. Målsättningen är att skapa trygga och attraktiva boendemiljöer genom en lokalt förankrad process som stärker relationen med hyresgästerna.