Urban Utveckling i Mariefreds tidning

Urban Utveckling genomför under våren och sommaren 2015 en inventering av tillgängligheten i Nykvarnbostäders flerbostadshus. Vårt arbete med Nykvarnsbostäder uppmärksammas i Mariefreds tidning / Måsen vecka 19, där Daniel Nilsson från Urban Utveckling och Ann Söderström, VD, på Nybo berättar om projektet. Nykvarnsbostäder har fått stöd från Boverket för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus och arbetet sammanställs i höst. 

För mer information kontakta Daniel Nilsson på  daniel.nilsson@urbanutveckling.se,Projektansvarig på Urban Utveckling.

Måsen nybo artikel3