Tillgänglighetsinventering i Vimmerby

Urban Utveckling utför en tillgänglighetsinventering av Vimarhems samtliga flerbostadshus i Vimmerby tätort med omnjed.

För mer information kontakta daniel.nilsson@urbanutveckling.se