Tillgänglighetsinventering i Nynäshamn

I april och maj kommer Urban Utveckling att utföra en inventering av tillgängligheten i Nynäshamnsbostäder flerbostadshus. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.