Tillgänglighetsinventering i Hultsfred

Med start vecka 13 kommer Urban Utveckling att utföra en tillgänglighetsinventering av AB Hultsfreds Bostäders flerbostadsbestånd. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.