Tillgänglighetsinventering i Huddinge

Urban Utveckling har fått i uppdrag av Huddinge kommun att genomföra en tillgänglighetsinventering av det kommunala bostadsbolaget Huges bestånd. Arbetet görs som en del av kommunens pågående tillgänglighetsfrämjande arbete som kan läsas i Vårt Huddinge 2/2015 och nedan. Inventeringen kommer att genomföras under våren och sommaren. 

Huddingenyhet