Tillgänglighetsinventering i Arvika kommun

Med start vecka 8 kommer Urban Utveckling att utföra en tillgänglighetsinventering av Arvika Fastighets flerbostadsbestånd. Under hösten 2014 inventerades den utvändiga miljön i anslutning till flerbostadhus i Arvika tätort och nu kompletteras det med en invändig tillgänglighetsinventering. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

För mer information kontakta daniel.nilsson@urbanutveckling.se