• Hem
  • Aktuellt
  • Staffan Carenholm tillträder som ny styrelseordförande i Urban Utveckling

Staffan Carenholm tillträder som ny styrelseordförande i Urban Utveckling

Staffan Carenholm har i många år varit förbundsdirektör i tidigare ArkitektFörbundet och nuvarande Sveriges Arkitekter. Han kan samhällsbyggnadssektorn väl och bedriver i dag egen verksamhet främst avseende affärsrådgivning, marknadsfrågor och upphandling.

-Urban Utveckling är ett kunskapsföretag med nischkunskap om hur människor interagerar med sin miljö, fungerar, trivs och utvecklas, känner sig trygga, tar ansvar för och vårdar den miljö där man bor och verkar. Det är kunskaper som i framtiden kommer att få allt större betydelse för beslut om investeringar i byggnader och i den fysiska miljö, säger Staffan Carenholm. 

-Kommuner, bostadsföretag, fastighetsägarföreningar, centrumägare och byggbolag är några av de aktörer som nu vänder sig till Urban Utveckling för att få hjälp med utredningar, analyser och inventeringar. Det blir spännande att följa Urban Utveckling de kommande åren, tillägger han. 
Läs också Staffans krönika här.

Vilhelm Meyer