• Hem
  • Aktuellt
  • Social och ekologisk harmoni på Ekerydsplan

Social och ekologisk harmoni på Ekerydsplan

Ekerydsplan är Olofströmshus AB största bostadsområde där ett fokus från bostadsbolaget sedan flera år tillbaka varit på att främja social och ekologisk hållbarhet genom sitt koncept Eco Living. Bland annat har det inneburit att en allmänning i anslutning till bostadsområdet togs i bruk som en mötesplats för invånarna där de kan umgås, hyra odlingslotter, kela med getter och grisar mm. Med detta som utgångspunkt bestämde sig Olofströmshus AB 2017 för att ta ett övergripande omtag om hela den yttre miljön på Ekerydsplan med ett särskilt fokus på den centrala stadsdelsparken. Syftet var såväl att skapa nya som att renovera befintliga mötespunkter i området så att de motsvarade invånarnas nuvarande förutsättningar och behov. Olofströmshus AB drog stor nytta av deras tidigare uppbyggda samverkansnätverk med olika lokala aktörer för att fånga upp invånarnas synpunkter och önskemål. I arbetet med att ta fram en plan för hur utemiljön skulle utformas anlitades Urban Utveckling för att säkerställa att de ursprungliga målsättningarna upprätthölls under hela projektets gång. Vi tycker det har varit ett roligt och spännande projekt att få vara en del av och tackar Olofströmshus AB för ett gott samarbete som präglats av ett stort engagemang!