Områdesbeskrivningar, FastPartner

På uppdrag av FastPartner har Urban Utveckling arbetat fram områdesbeskrivningar för företagsområdena Frösunda i Solna, och Lunda i västra Stockholm. För mer info kontakta Johan Wahlgren.