Linköping Kenty - Delmos

Fotbollsklubbarna Linköping Kenty och Hemgårdarnas BK beviljades 2018 medel från Delegationen mot Segregation för att genomföra en kartläggning- och behovsanalys av utbudet av föreningsaktiviteter i stadsdelen Skäggetorp.

Föreningarna ville undersöka vad för behov som ungdomar upplever gällande idrott och fritidssysselsättning i Skäggetorp och vilka utmaningar som finns för att kunna utveckla utbudet så att det möter de behov ungdomar har. Bakgrunden till detta var ett vikande utbud av långsiktighet i föreningsutbud, eftersom många föreningar blivit kortvariga i stadsdelen.

Kartläggningen bestod av en större intervjuundersökning med cirka 500 ungdomar i stadsdelen, i åldrarna 7 till 16 år. Kartläggningen bestod även av en sammanställning av befintliga föreningar i stadsdelen och hur föreningarnas utbud av aktiviteter och omfattning har förändrats över tid i Skäggetorp.

Hemgårdarnas BK har efter kartläggningen genomfört en workshop med berörda aktörer i Linköpings kommun och utvecklat sin ungdomsverksamhet.