• Hem
  • Aktuellt
  • Kartläggning av socioekonomisk segregation i Krokoms kommun

Kartläggning av socioekonomisk segregation i Krokoms kommun

Krokoms kommun har fått stöd av Delegationen mot segregation för att ta fram kunskap om nuläget och kartlägga möjliga insatser för att motverka socio-ekonomisk segregation inom kommunen. Kunskapsunderlaget kommer att tas fram i samarbete med Urban Utveckling & Samhällsplanering AB och kommer fokusera på vad såväl kommunen som övriga aktörer kan göra för att motverka en negativ utveckling på kort och på lång sikt. Även invånarnas perspektiv kommer tas med i detta arbete. Förslag på insatser kommer att presenteras under våren 2021 och kommer integreras i våra befintliga verksamheter inom skola, kultur och fritid och samhällsplanering.