Inventering av lokal, Ung Cancer

Urban Utveckling har på uppdrag av Ung Cancer genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder i deras lokal i Göteborg. Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att stötta unga vuxna som drabbas av cancer eller är närstående till någon som haft eller har cancer. Gå gärna in på deras hemsida www.ungcancer.se. För mer info om tillgänglighetsfrågor kontakta Daniel Nilsson.

vi stottar uc