Göteborgs stadsmission - Delmos

På uppdrag av Stadsmissionen i Göteborg genomförde Urban Utveckling under 2018 en kartläggning och behovsanalys i Biskopsgården för att undersöka förutsättningarna och behovet av en insats för arbetsintegration i Biskopsgården.

Den ena delen av kartläggningen bestod av intervjuer med personer från civilsamhället, kommunala tjänstepersoner och representanter från stadsdelsförvaltningen. Den andra delen utgjordes av en sammanställning av statistiska data gällande demografi, boende, utbildning, inkomster och valdeltagande för stadsdelen. statistiken sträckte sig mellan år 2000 till 2017 och påvisade den socioekonomiska utveckling från millennieskiftet fram till rapportens författande.

Materialet har efteråt använts till att bygga upp ett lokalt samarbete med stadsdelsförvaltningen, andra ideella aktörer och invånare i stadsdelen. Bland annat inleddes under 2019 ett samarbete med stadsdelsförvaltningen i syfte att skapa möjligheter till arbete för personer som vid den tidpunkten gick på försörjningsstöd.