• Hem
  • Aktuellt
  • EU-projekt som fokuserat på skalbarheten i goda exempel från Europa närmar sig slutkonferens i Bryssel!

EU-projekt som fokuserat på skalbarheten i goda exempel från Europa närmar sig slutkonferens i Bryssel!

För ett år sedan var Urban Utveckling på plats i Wien för att presentera vårt arbete med dialoger och utemiljöprojekt på konferensen Inherit Your Future Forum. Arbetet i Husby tillsammans med Hembla, boende och Folkhälsomyndigheten lyftes upp som exempel på en ”triple win,” dvs. projekt som är miljömässigt hållbara, bidrar till ökad hälsa och ökad jämlikhet. Arbetet uppmärksammades även i Samhällsbyggaren.

Den 10 december är det dags för slutkonferens i Bryssel där resultat och lärdomar av det fleråriga projektet kommer att presenteras och diskuteras. I november publicerades tre rekommendationer och verktyg för att skapa triple-win policys för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Europa.

INHERIT är ett internationellt EU-program som pågår till 2020. Läs mer här!