• Hem
  • Aktuellt
  • Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85

Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85

På uppdrag av den statliga utredningen om äldres boende SOU 2015:85 bidrog Urban Utveckling med ett kunskapsunderlag om de tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus som har genomförts runt om i landet. Uppdraget var att följa upp de kommuner och enskilda bostadsbolag som genomfört inventeringar för att se vilket syftet varit, hur de har gått tillväga, vilka inventeringsverktyg som använts, vilket resultatet blivit samt hur resultatet av inventeringen hittills kommit till användning. En del av uppdraget var även att ge en bild av hur avgörande Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus varit för att inventeringarna utförts. 

Resultatet av uppdraget sammanställdes i en rapport som överlämnades till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér den 5 oktober.

Utredningen finns att läsa i sin helhet här:http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/10/mehmet-kaplan-och-asa-regner-tog-emot-utredningen-bostader-att-bo-kvar-i/