• Hem
  • Aktuellt
  • Barnkonventionen har sedan årsskiftet blivit svensk lag

Barnkonventionen har sedan årsskiftet blivit svensk lag

Barnkonventionen har sedan årsskiftet blivit svensk lag och det blir än mer aktuellt att involvera barn och unga i beslut rörande de miljöer där de vistas. 

Urban Utveckling har stor erfarenhet av att föra dialog med barn med hjälp av flera olika metoder. Dialogerna har primärt handlat om barnens lekmiljöer som bostadsgården, närliggande lekplats och skol- och förskolegården. Vi har gedigen kunskap om hur dessa platser kan utvecklas för att de ska bli stimulerande, funktionella och trygga för barn och unga i olika åldrar.

Vi har för tillfället ett spännande projekt under uppstart som omfattar dialog med elever rörande skol- och förskolegårdar i Sjöbo. Underlaget ska ligga till grund för kommande upprustningar av gårdarna som Sjöbohem planerar att utföra. För mer info kontakta Daniel Nilsson.