Bättre boendeberättelser # 2

Urban Utveckling har tagit initiativ till nätverket Bättre boendeberättelser som är tänkt att belysa arbetet med att förbättra ryktet i utsatta bostadsområden. Nätverksträffarna kommer belysa exempel från bostadsområden där man arbetat med boendedialog, boendedemokrati, och platsmarknadsföring på olika sätt. Andra träffen ägde rum 27/11 på Arena 143 i Vårby Gård. Föreläsare var bl.a. Thomas Oredsson, skådespelare och intiativtagare till Arena 143, och Eva Gustafsson, universitetslektor på Örebro universitet. För mer info om Nätverksträffarna kontakta Johan Wahlgren.