Artikel om tillgänglighetsinventering

20 januari 2015 publicerade Boverket en artikel om hur Linköpings kommun använder den tillgänglighetsinventering som Urban Utveckling utfört. Läs mer här: Inventering och åtgärder går hand i hand i Linköping